Varsling fra Nets om teknisk servicevindue på NemID Privat løsningen (POCES). - [NSP-36893]
Scheduled Maintenance Report for NSPOP Status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 22, 2023 - 12:00 CEST
Scheduled
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

KONSEKVENSER
Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 26/05/2023 fra kl. 00:00 til kl. 03:30.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.
Posted May 22, 2023 - 11:55 CEST
This scheduled maintenance affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), NSP Støtteservices (Certificate Revocation Authority (CRA), OpenXDS, XDS), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS), Graviditetsmappen (GM)).