All Systems Operational

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Eksterne services Operational
NemId Operational
NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR 2 ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Http og TLS 1.0 og TLS 1.1 understøttelse ophører pr. 31.12.2021

SDS er forpligtet til at følge Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder (se evt. https://sikkerdigital.dk/myndighed/tekniske-tiltag/tekniske-minimumskrav/). SDS vil derfor håndhæve anvendelsen af https og TLS 1.2 fra 1. januar 2022. Konsekvensen af dette er at understøttelsen af http (port 8080) samt TLS 1.0 og TLS 1.1 ophører på ovennævnte dato.
Posted on Jun 28, 13:54 CEST
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Privat løsningen (POCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder FMK Online kan blive berørt.KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.
Posted on Aug 2, 14:05 CEST
SDN-leverandøren TDC NetDesign udfører rutinemæssig sårbarhedsskanning af SDN i perioden den 17. august 2021 mellem kl. 21.00 – 23.00.

Sårbarhedsskanningen bør ikke have indflydelse på driften af SDN.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte MedCom på sdn@medcom.dk

Hvis I oplever driftsforstyrrelser efter ovenstående servicevindue, bedes I kontakte SPOC hos Netic.

Information om SDN og support findes her: https://www.medcom.dk/opslag/support/sundhedsdatanettet-sdn.
Posted on Aug 13, 14:10 CEST
Lukkevindue i NemLog-in produktion Aug 17, 22:00 - Aug 18, 06:00 CEST
Der er et lukkevindue i NemLog-in PRODUKTION tirsdag d. 17.08.2021 kl. 22.00 til onsdag d. 18.08.2021 kl. 06:00

Login og alle øvrige NemLog-in services vil være utilgængelige ifm. lukkevinduet.

Følg status på Digitaliser.dk:
https://www.digitaliser.dk/news/6286819?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer
Posted on Jul 27, 11:54 CEST
I forbindelse med idriftsættelse af den nye offentlige MitID broker vil der være et kort lukkevindue af NemLog-in Brugeradministration og Digital Fuldmagt i produktionsmiljøet fra mandag den 23. august kl. 22.00 til kl. 23.00. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Lukkevinduet berører kun log-in hos de tjenesteudbydere, som anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt. Ved forsøg på log-in vil medarbejdere og borgere opleve, at log-in fejler for brugere, herunder systembrugere, med rettigheder/fuldmagter i IT-systemer, der gør brug af rettigheder eller fuldmagter.

For tjenesteudbydere, som ikke anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt, vil NemLog-in fungere som normalt, og borgere og medarbejder vil kunne logge ind som normalt.

Support

Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelsen ændrer sig undervejs.

Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk.

Status kan følges på:
https://www.digitaliser.dk/news/6307778?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer
Posted on Aug 20, 13:22 CEST
I forbindelse med Go-live af den offentlige MitID broker d. 22.09, vil der kunne opleves korte udfald mellem kl. 06.00 og 06.30, hvor den nye løsning sættes i drift.

Læs mere om Go-live her; https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in/nyheder-om-det-kommende-nemlog-in/den-offentlige-mitid-broker-er-klar-den-22-september/

Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk
Posted on Sep 16, 10:59 CEST
Past Incidents
Sep 19, 2021

No incidents reported today.

Sep 18, 2021

No incidents reported.

Sep 17, 2021

No incidents reported.

Sep 16, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 16, 06:00 CEST
Scheduled - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue 16/09/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID – herunder FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 16/09/2021 fra kl. 00:00 til kl.06:0

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.
Sep 14, 15:24 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 16, 06:00 CEST
Scheduled - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 16/09/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.

KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Erhvervsløsningen (MOCES) er ustabil: d. d. 16/09/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)
Sep 14, 15:30 CEST
Sep 15, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 15, 09:35 CEST
Identified - KIDS Database modtager ikke nye data fra Statens Serum Institiut med Covid-19 prøvesvar. Dette påvirker Coronapas, der ikke bliver opdateret med nyeste prøvesvar.

Der arbejdes på at løse problemet.
Sep 15, 04:07 CEST
Sep 14, 2021

No incidents reported.

Sep 13, 2021

No incidents reported.

Sep 12, 2021

No incidents reported.

Sep 11, 2021

No incidents reported.

Sep 10, 2021

No incidents reported.

Sep 9, 2021

No incidents reported.

Sep 8, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 8, 16:22 CEST
Investigating - KIDS Database modtager ikke nye data fra Statens Serum Institiut med Covid-19 prøvesvar. Dette påvirker Coronapas, der ikke bliver opdateret med nyeste prøvesvar.

Der arbejdes på at løse problemet.
Sep 8, 15:43 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 8, 16:21 CEST
Investigating - Der er identificeret en major incident i Region Hovedstaden, som er ramt af strømafbrydelse.

Det betyder, at MiBa (og mange andre) systemer er utilgængelige. Det berør direkte Coronapas og svarvisning hos Sundhed.dk.

Forventet tidsperspektiv er aktuelt ukendt, men der arbejdes på det.
Sep 8, 16:01 CEST
Sep 7, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 7, 13:08 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Sep 7, 12:06 CEST
Investigating - Der er i øjeblikket udfordringer med at logge ind med sit private NemID på vegne af sin virksomhed.

Det er kun, hvis man kan tegne virksomheden alene at man har mulighed for at anvende sit private NemID på virksomhedens vegne.

Der arbejdes på at løse problemet.

Update kl. 11.30 - Det er igen muligt at logge ind med sit private NemID på vegne af sin virksomhed.
Sep 7, 10:28 CEST
Sep 6, 2021

No incidents reported.

Sep 5, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 5, 04:54 CEST
Identified - KIDS Database modtager ikke nye data fra Statens Serum Institiut med Covid-19 prøvesvar. Dette påvirker Coronapas, der ikke bliver opdateret med nyeste prøvesvar.

Der arbejdes på at løse problemet.
Sep 5, 04:43 CEST