In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Dec 05, 2022 - 08:00 CET
Scheduled - Det patches OS i alle testmiljøer. Der kan opleves korte udfald på delsystemer gennem processen da ikke alle testmiljøer er redundante.
Identified - Digitaliser oplyser følgende:

Der kan opleves p.t. ustabilitet i forbindelse med tilslutning og opsætning til MitID Erhverv.

Der arbejdes på at løse problemet.

Følg status på:

https://www.digitaliser.dk/news/7433169?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

Nov 09, 2022 - 08:34 CET

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Graviditetsmappen (GM) Operational
Eksterne services Operational
NemId Operational
NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR2 ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Lukkevindue på NemLog-ins beta-testmiljø 8.-9. december 2022 Dec 8, 2022 00:00 - Dec 10, 2022 00:00 CET
Grundet opdateringer til nyere version er der planlagt lukkevindue på NemLog-ins beta-testmiljø (devtest4) den 8.-9. december 2022.

Beta-testmiljøet vil være utilgængelig under lukkevinduet.

Posted on Nov 28, 2022 - 15:20 CET
Past Incidents
Dec 5, 2022

Unresolved incident: OS patches i alle TEST miljøer.

Dec 4, 2022

No incidents reported.

Dec 3, 2022

No incidents reported.

Dec 2, 2022
Resolved - Problemet opstod pga. en fejlkoordinering hos Leverandøren i forbindelse med installation af patch. Dette medførte, at CBS tabte forbindelsen til Databasen midlertidigt. Fuld drift er genetableret.
Dec 2, 10:07 CET
Dec 1, 2022

No incidents reported.

Nov 30, 2022

No incidents reported.

Nov 29, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 29, 12:03 CET
Investigating - Hermed varsling fra Nets ustabilitet på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Der arbejdes på at løse problemet på NemID Privat løsningen (POCES).

Nov 29, 06:59 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 29, 10:17 CET
Scheduled - jira.nspop.dk vil være under vedligehold i perioden pga. nødvendige genstarter af sikkerhedsgrunde. Ændringer kan blive rullet tilbage.
Nov 29, 10:00 CET
Nov 28, 2022

No incidents reported.

Nov 27, 2022

No incidents reported.

Nov 26, 2022

No incidents reported.

Nov 25, 2022

No incidents reported.

Nov 24, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 24, 23:40 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 24, 22:00 CET
Scheduled - Der flyttes interne netværk i NSP setup'et, dette betyder at der i tidsrummet kan forkomme manglende service i perioder på 5-10min.
Alle NSP services vi være berørt.
(genopslag tidligere udmelding lukket ved en fejl)

Nov 24, 07:31 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 24, 19:50 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 24, 18:03 CET
Scheduled - www.nspop.dk er under vedligehold i perioden og nødsiden kan vises kortvarigt.
Ændringer kan gå tabt.

Nov 23, 09:51 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 24, 00:00 CET
Scheduled - Der flyttes interne netværk i NSP setup'et, dette betyder at der i tidsrummet kan forkomme manglende service i perioder på 5-10min.
Alle NSP services vi være berørt.

Nov 11, 13:27 CET
Nov 23, 2022

No incidents reported.

Nov 22, 2022

No incidents reported.

Nov 21, 2022

No incidents reported.