In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 18, 2024 - 18:00 CEST
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Hermed advisering om servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø den 18. juni 2024 kl. 18:00 til den 19. juni 2024 kl. 03:00.
Grundet intern vedligehold vil der være et servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø i ovennævnte tidsrum.
Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.
Med venlig hilsen
NemLog-in Teamet

Følg status på Digitalisér:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jun/servicevindue-nemlog-in-prod-den-1806-kl-1800-til-1906-kl-0300

Jun 18, 2024 18:00 - Jun 19, 2024 03:00 CEST
Update - Scheduled maintenance is still in progress. We will provide updates as necessary.
May 08, 2024 - 13:55 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 08, 2024 - 08:30 CEST
Scheduled - Sundhedsdatastyrelsen er i gang med udvikling af en klinisk-administrativ attribut (ID27). Der skal være klar til pilottest i test1 miljøet på NSP i september 2024 og forventes sat i produktion januar 2025 på NSP. Se yderligere information her for:

SORUS: https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR+Opdater+Service+%28SORUS%29+-+Leverancebeskrivelse
SORLS: https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR+Opslag+Service+%28SORLS%29+-+Leverancebeskrivelse
SOR stamdataregister: https://www.nspop.dk/pages/releaseview.action?pageId=87377126

May 8, 2024 08:30 - Jan 31, 2025 07:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 01, 2024 - 08:03 CEST
Scheduled - Fra vores dataleverandør er vi blevet gjort opmærksomme på, at der kan være i fejl i data vedrørende sikrede og deres sikringsgruppe af KOMBIT. 1000 administrative, annullerede, nedlagte, udrejste eller på anden måde inaktive personnumre, er på nuværende tidspunkt fejlagtigt tilknyttet sikringsgruppe 1.

Dataleverandøren arbejder på problemet. Der er på nuværende tidspunkt ikke en tidshorisont for løsning. Se yderligere beskrivelse af fejlen her: https://www.nspop.dk/display/web/Sikrede

May 1, 2024 08:03 - Jul 20, 2024 12:03 CEST

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.
For at afmelde SMS - skriv "STOP" i svar på en udmelding

Forretningsservices Under Maintenance
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Under Maintenance
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Under Maintenance
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Under Maintenance
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Under Maintenance
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Under Maintenance
Dokument Registreringservice (DROS) ? Under Maintenance
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Under Maintenance
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Under Maintenance
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Under Maintenance
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Under Maintenance
National Adviseringsservice (NAS) ? Under Maintenance
SOR Opdater Service (SORUS) ? Under Maintenance
SOR Opslag Service (SORLS) ? Under Maintenance
Stamdatamodul (SDM) ? Under Maintenance
Aftaler (AO) Under Maintenance
Autorisation enkeltopslag (SAES) Under Maintenance
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Under Maintenance
CPR enkeltopslag (SCES) Under Maintenance
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Under Maintenance
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Under Maintenance
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Under Maintenance
Organdonorregister-service (ODR) ? Under Maintenance
Stamkortregister-service (SKR) ? Under Maintenance
Yder enkeltopslag (SYES) ? Under Maintenance
Coronapas (CBS) ? Under Maintenance
Graviditetsmappen (GM) Under Maintenance
Eksterne services Under Maintenance
MitID/NemId Under Maintenance
MitID Erhverv/NemLogin Under Maintenance
Aftalesystemet Under Maintenance
Sundhedsdatanettet Core Under Maintenance
Stamdataregistre Under Maintenance
Apotekere (version 2) ? Under Maintenance
Autorisation ? Under Maintenance
Begrænset ordinationsret Under Maintenance
CPR Udvidet Under Maintenance
Vaccinestamdata Under Maintenance
Doseringsforslag og -enheder ? Under Maintenance
Magistrelle Lægemidler ? Under Maintenance
Sikrede ? Under Maintenance
SKS ? Under Maintenance
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Under Maintenance
Taksten (medicinpriser) ? Under Maintenance
Tilskudsblanket ? Under Maintenance
Ydelser ? Under Maintenance
Yder Under Maintenance
SOR ? Under Maintenance
NSP Støtteservices Under Maintenance
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Under Maintenance
OpenXDS ? Under Maintenance
XDS ? Under Maintenance
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Digitalisér oplyser følgende:

Lukkevindue for NemLog-ins PreProdmiljø den 19. juni 2024 kl. 08:00-12:00
I lukkevinduet opdateres PreProdmiljøet/DevTest4 med release 10.
Når indholdet af releasen ligger klar, vil det være at finde på NemLog-in-portalen: nemlog-in.dk/releases.
PreProdmiljøet vil ikke være tilgængeligt under lukkevinduet.
Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre.
Med venlig hilsen
NemLog-in Teamet

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jun/lukkevindue-nemlog-in-preprod-den-1906-kl-0800-1200

Posted on Jun 03, 2024 - 13:50 CEST
Digitalisér oplyser følgende:
Hermed advisering om servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø den 19. juni 2024 kl. 18:00 til den 20. juni 2024 kl. 03:00.
Grundet intern vedligehold vil der være et servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø i ovennævnte tidsrum.
Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.
Med venlig hilsen
NemLog-in Teamet

Følg status på Digitalisér:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jun/servicevindue-nemlog-in-prod-den-1906-kl-1800-til-2006-kl-0300

Posted on Jun 03, 2024 - 14:02 CEST
Digitalisér oplyser følgende:

Grundet vedligehold vil services fra Den danske stat tillidstjenester være utilgængelige den 20. juni 2024 i tidsrummet 02:00-03:00.
Det vil i det nævnte tidsrum ikke være muligt at tilgå følgende services:

* Kvalificeret signering
* Validering af kvalificerede segl og signaturer
* OCSP (spærrelister)
* CRL (spærrelister)
* Certifikatopslagsdatabasen
* Bestilling og udstedelse af certifikater (OCES3)

Beklager eventuelle gener.

Følg status på Digitalisér:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jun/lukkevindue-tillidstjenester-20-juni-2024

Posted on Jun 14, 2024 - 08:32 CEST
Past Incidents
Jun 18, 2024

Unresolved incident: Servicevindue for NemLog-in den 18. juni 2024 kl. 18:00 til den 19. juni 2024 kl. 03:00 - [NSP-44085].

Jun 17, 2024

No incidents reported.

Jun 16, 2024

No incidents reported.

Jun 15, 2024

No incidents reported.

Jun 14, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 14, 16:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 14, 09:00 CEST
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Lukkevindue for NemLog-ins PreProdmiljø den 14. juni 2024 kl. 9:00-16:00
Grundet intern vedligehold vil der være et lukkevindue for NemLog-ins PreProdmiljøet/DevTest4 i ovennævnte tidsrum.
PreProdmiljøet vil ikke være tilgængeligt under lukkevinduet.
Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre.
Med venlig hilsen
NemLog-in Teamet

Følg status på Digitalisér:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jun/lukkevindue-nemlog-in-preprod-den-1406-kl-0900-1600

Jun 3, 13:46 CEST
Jun 13, 2024

No incidents reported.

Jun 12, 2024

No incidents reported.

Jun 11, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 11, 12:44 CEST
Investigating - Nets oplyser:

INFORMATION
One or more critical services are experiencing instability.
The problem is under investigation.

IMPACT
The full impact is not yet known.

Start time:2024.06.11 @ 10:49 CEST

Incident number: INC0632110

FURTHER INFORMATION
We will keep you updated until the service is back to normal operation.

Jun 11, 11:45 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 11, 01:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 11, 00:00 CEST
Scheduled - NSP konverterer den database, der indeholder aftaler, planer mv. Det betyder, at der i en periode på ca. 5 min. ikke vil være adgang til databasen.
Jun 10, 10:49 CEST
Jun 10, 2024
Resolved - This incident has been resolved.

Tidligere varsel omkring ”STS har gennem flere år returneret HTTP status kode 200 på trods af, der en SOAP Fault i svaret” idriftsættes IKKE den 12/6, som tidligere annonceret. Rettelsen idriftsættes snarest muligt og varsles 6 måneder før.

Ved evt. spørgsmål venligst benyt https://www.nspop.dk/display/resources/Supporthenvendelse

Jun 10, 15:10 CEST
Monitoring - Varsel:

STS har gennem flere år returneret HTTP status kode 200 på trods af, der en SOAP Fault i svaret. For at sikre, at STS følger standarden, der foreskriver, at alle SOAP Faults skal have status kode 500, vil rettelse blive idriftsat 12. juni 2024 kl. 12.00.

Ved evt. spørgsmål venligst benyt https://www.nspop.dk/display/resources/Supporthenvendelse

Mar 5, 12:26 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 10, 06:06 CEST
Identified - Der er blevet oplyst fra 3. part leverandør, at der er nedbrud ifm. DDS.
Konkret betyder det fravær af FSK oplysninger.

Der er blevet arbejdet med fejlrettelse og denne pågår stadig i skrivende stund.

Jun 7, 15:03 CEST
Jun 9, 2024

No incidents reported.

Jun 8, 2024

No incidents reported.

Jun 7, 2024
Jun 6, 2024

No incidents reported.

Jun 5, 2024

No incidents reported.

Jun 4, 2024

No incidents reported.