Identified - I forbindelse med omlægning af datakildeleverandør for Sikrede, er der ændringer i datakildeleverandørs udfyldelse af felterne SSKBopelsLand og SSLSocSikretLand ift. tidligere. Det betyder, at felterne ikke nødvendigvis er opdateret med korrekt aktuel status for borgers bopælsland. Dette påvirker bl.a. hentning via DGCPR. NSP er i dialog med datakildeleverandør og afventer deres tilbagemelding for tidshorisont for fejludbedring.
Jan 26, 2024 - 13:26 CET
Update - Kildeleverandør har identificeret fejl og igangsat opdatering af database og lavet kodeændringer. Kildeleverandør har meddelt, at dette idriftsættes efter nytår.
Dec 18, 2023 - 15:35 CET
Update - Kildeleverandør har identificeret fejl og vil igangsætte opdatering af database og lave kodeændringer. Forventning pt. er at dette kan gennemføres i indeværende år.
Dec 13, 2023 - 13:39 CET
Investigating - SSKBopelsLAndKode Bopælslandekode for SSK person kan mangle opdatering/være forkert. Vi undersøger sammen med vores nye kildeleverandør årsagen.

Der arbejdes på at løse problemet.

Dec 12, 2023 - 08:31 CET

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.
For at afmelde SMS - skriv "STOP" i svar på en udmelding

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DROS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Graviditetsmappen (GM) Operational
Eksterne services Operational
MitID/NemId Operational
MitID Erhverv/NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Mar 3, 2024

No incidents reported today.

Mar 2, 2024

No incidents reported.

Mar 1, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Mar 1, 17:34 CET
Update - Vi arbejder på at få www.nspop.dk op at køre igen, men det kommer til at tage noget tid inden den er kørende.
Mar 1, 17:16 CET
Investigating - Der kan i øjeblikket opleves at www.nspop.dk er ustabilt

Der arbejdes på at få løst problemet

Mar 1, 16:01 CET
Feb 29, 2024
Resolved - Driftsforstyrrelserne er blevet løst
Feb 29, 06:00 CET
Monitoring - Årsagen er identificeret og løsning er i gangsat. Overvåger stadig systemet og Nationale Service Platform (NSP)
Feb 29, 05:16 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Feb 29, 04:28 CET
Update - Der opleves i øjeblikket problemer med at tilgå Nationale Service Platform (NSP)

Der arbejdes på at løse problemet.

Se yderligere oplysninger her:

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke flere eller alle services på Nationale Service Platform (NSP)

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytter services på Nationale Service Platform (NSP)

Feb 29, 04:21 CET
Investigating - Der opleves i øjeblikket problemer med at tilgå Nationale Service Platform (NSP)

Der arbejdes på at løse problemet.

Se yderligere oplysninger her:

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke flere eller alle services på Nationale Service Platform (NSP)

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytter services på Nationale Service Platform (NSP)

Feb 29, 04:20 CET
Feb 28, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 28, 03:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 27, 18:00 CET
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø den 27. februar 2024 kl. 18:00 til den 28. februar kl. 03:00.
Grundet intern vedligehold vil der være et servicevindue på NemLog-in løsningen i ovennævnte tidsrum.
Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jan/servicevindue-nemlog-in-den-27-februar-2024

Feb 20, 15:00 CET
Feb 27, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 27, 15:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 27, 13:01 CET
Scheduled - Slave loadbalancer flyttes og patches, dette kan medføre enkelte requests skal gentages i perioden, der forventes ikke nedetid.
Feb 26, 13:27 CET
Feb 26, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 26, 20:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 26, 08:50 CET
Scheduled - På grund af vedligeholdelsesarbejde, kan stamdata opdateringer i FMK,TAS og FMK-Online potentielt være forsinket i nogle timer i perioden 26.2.2024 kl 8:00 - 20:00.
Feb 26, 08:45 CET
Feb 25, 2024

No incidents reported.

Feb 24, 2024

No incidents reported.

Feb 23, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 23, 03:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 22, 18:00 CET
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø den 22. februar 2024 kl. 18:00 til den 23. februar kl. 03:00.
Grundet intern vedligehold vil der være et servicevindue på NemLog-in løsningen i ovennævnte tidsrum.
Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jan/servicevindue-nemlog-in-den-22-februar-2024

Feb 20, 15:00 CET
Feb 22, 2024
Feb 21, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 21, 20:32 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 21, 20:00 CET
Scheduled - jira.nspop.dk er under maintenance/vedligehold i perioden.

Ændringer til indhold og indstillinger kan gå tabt.

Feb 21, 13:32 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 21, 19:43 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 21, 19:00 CET
Scheduled - www.nspop.dk vil være under vedligehold/opgradering i perioden.
Feb 21, 12:15 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 21, 10:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 20, 17:00 CET
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Grundet gennemførelse af ny release (Release 8) vil der fra den 20. februar kl. 17:00 og frem til den 21. februar kl. 10:00 være et servicevindue på NemLog-in.

NemLog-in vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Læs om indholdet i release 8 på NemLog-in-portalen, hvor materialet holdes opdateret. Se indholdet på følgende link: https://www.nemlog-in.dk/releases/

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jan/servicevindue-nemlog-in-den-20-og-21-februar-2024

Jan 30, 07:46 CET
Feb 20, 2024
Feb 19, 2024
Resolved - Der er deployet et workaround, problem skulle gerne være løst.
Feb 19, 15:46 CET
Investigating - Der er problemer med at tilgå testmiljø på NSP

Der arbejdes på at løse problemet og der vil komme en ny opdatering, når der foreligger nyt.

Feb 19, 13:41 CET
Feb 18, 2024

No incidents reported.