All Systems Operational

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Graviditetsmappen (GM) Operational
Eksterne services Operational
NemId Operational
NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR2 ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Privat løsningen (POCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder FMK Online kan blive berørt.KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Posted on Aug 02, 2021 - 14:05 CEST
Lukkevindue i NemLog-in produktion Aug 17, 2021 22:00 - Aug 18, 2021 06:00 CEST
Der er et lukkevindue i NemLog-in PRODUKTION tirsdag d. 17.08.2021 kl. 22.00 til onsdag d. 18.08.2021 kl. 06:00

Login og alle øvrige NemLog-in services vil være utilgængelige ifm. lukkevinduet.

Følg status på Digitaliser.dk:
https://www.digitaliser.dk/news/6286819?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

Posted on Jul 27, 2021 - 11:54 CEST
I forbindelse med idriftsættelse af den nye offentlige MitID broker vil der være et kort lukkevindue af NemLog-in Brugeradministration og Digital Fuldmagt i produktionsmiljøet fra mandag den 23. august kl. 22.00 til kl. 23.00. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Lukkevinduet berører kun log-in hos de tjenesteudbydere, som anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt. Ved forsøg på log-in vil medarbejdere og borgere opleve, at log-in fejler for brugere, herunder systembrugere, med rettigheder/fuldmagter i IT-systemer, der gør brug af rettigheder eller fuldmagter.

For tjenesteudbydere, som ikke anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt, vil NemLog-in fungere som normalt, og borgere og medarbejder vil kunne logge ind som normalt.

Support

Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelsen ændrer sig undervejs.

Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk.

Status kan følges på:
https://www.digitaliser.dk/news/6307778?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

Posted on Aug 20, 2021 - 13:22 CEST
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 23/09/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.KONSEKVENSER

Det vil ikke være forbundet med nedetid.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)

Posted on Sep 22, 2021 - 08:57 CEST
Past Incidents
Oct 4, 2022
Resolved - Der kan p.t. opleves forhøjede svartider på enkelte kald mod FMK med mulighed for timeout.
Sagen undersøges og udmeldingen opdateres så snart der er nyt i sagen.

Opdatering 13:21: Svartiderne er normale igen.

Oct 4, 13:21 CEST
Investigating - Der kan p.t. opleves forhøjede svartider på enkelte kald mod FMK med mulighed for timeout.
Sagen undersøges og udmeldingen opdateres så snart der er nyt i sagen.

Oct 4, 12:46 CEST
Oct 3, 2022

No incidents reported.

Oct 2, 2022

No incidents reported.

Oct 1, 2022

No incidents reported.

Sep 30, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 30, 07:45 CEST
Update - Scheduled maintenance is still in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 1, 07:13 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 31, 08:00 CEST
Scheduled - SOR-data udstilles nu med daglige opdateringer via NSP.
Forskellige typer af SOR-data kan udtrækkes via KopiRegisterService (KRS).

Sundhedsdatastyrelsen stiller et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data, SOR-SHAK mapning samt udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk) til rådighed.

SOR-data opdateres hver nat.

Der kræves ikke individuel whitelisting for at kunne tilgå SOR data via Stamdataregistret.

Se beskrivelsen af servicen og tabeller og datatyper her: https://www.nspop.dk/display/web/SOR

Yderligere information og beskrivelse af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR

Aug 31, 07:46 CEST
Sep 29, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 29, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 29, 00:00 CEST
Scheduled - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Forventet periode hvor NemID Erhvervsløsningen (MOCES) er ustabil: d. 29-09-2022 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)

Sep 26, 13:42 CEST
Sep 28, 2022

No incidents reported.

Sep 27, 2022

No incidents reported.

Sep 26, 2022

No incidents reported.

Sep 25, 2022

No incidents reported.

Sep 24, 2022

No incidents reported.

Sep 23, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 23, 07:28 CEST
Investigating - Digitaliser oplyser følgende:

Der opleves PT ustabilitet i forbindelse med log-in via NemLog-in.

Der arbejdes på at løse problemet.

Følge status på Digitalisér:
https://www.digitaliser.dk/news/7344511

Sep 22, 16:25 CEST
Sep 22, 2022
Sep 21, 2022

No incidents reported.

Sep 20, 2022

No incidents reported.