All Systems Operational

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Eksterne services Operational
NemId Operational
NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR 2 ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Http og TLS 1.0 og TLS 1.1 understøttelse ophører pr. 31.12.2021

SDS er forpligtet til at følge Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder (se evt. https://sikkerdigital.dk/myndighed/tekniske-tiltag/tekniske-minimumskrav/). SDS vil derfor håndhæve anvendelsen af https og TLS 1.2 fra 1. januar 2022. Konsekvensen af dette er at understøttelsen af http (port 8080) samt TLS 1.0 og TLS 1.1 ophører på ovennævnte dato.
Posted on Jun 28, 13:54 CEST
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Privat løsningen (POCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder FMK Online kan blive berørt.KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.
Posted on Aug 2, 14:05 CEST
Lukkevindue i NemLog-in produktion Aug 17, 22:00 - Aug 18, 06:00 CEST
Der er et lukkevindue i NemLog-in PRODUKTION tirsdag d. 17.08.2021 kl. 22.00 til onsdag d. 18.08.2021 kl. 06:00

Login og alle øvrige NemLog-in services vil være utilgængelige ifm. lukkevinduet.

Følg status på Digitaliser.dk:
https://www.digitaliser.dk/news/6286819?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer
Posted on Jul 27, 11:54 CEST
Past Incidents
Aug 5, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Aug 5, 06:00 CEST
Update - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl.06:00 på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID – herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Erhvervsløsningen (MOCES) er ustabil: d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)
Aug 2, 14:58 CEST
Scheduled - Hermed varsles applikationsservicevindue d. 05-08-2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 med en ny NemID MOCES-version.
Aug 2, 13:36 CEST
Aug 4, 2021

No incidents reported.

Aug 3, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Aug 3, 16:56 CEST
Investigating - Vi oplever netværksnedbrud på CTR i øjeblikket.

Der arbejdes på at løse problemet.

Pt. har vi ikke en tidshorisont.
Aug 3, 15:31 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Aug 3, 12:30 CEST
Investigating - Vi oplever der er mange der melder fejl på FMK og recept-server i øjeblikket.

Der arbejdes på at løse problemet.

P.t. har vi ikke en tidshorisont.
Aug 3, 11:51 CEST
Aug 2, 2021

No incidents reported.

Aug 1, 2021

No incidents reported.

Jul 31, 2021

No incidents reported.

Jul 30, 2021

No incidents reported.

Jul 29, 2021

No incidents reported.

Jul 28, 2021

No incidents reported.

Jul 27, 2021

No incidents reported.

Jul 26, 2021

No incidents reported.

Jul 25, 2021

No incidents reported.

Jul 24, 2021

No incidents reported.

Jul 23, 2021

No incidents reported.

Jul 22, 2021

No incidents reported.