Investigating - Digitaliser oplyser følgende:
Det er i øjeblikket ikke muligt at tilgå NemLog-ins testmiljøer (devtest4 og test-devtest4).

Der arbejdes på at løse problemet.

Hvem er berørt?
Anvendere af NemLog-ins testmiljøer.

Se yderligere oplysninger fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/driftsforstyrrelser-nemlog-in-1

Apr 10, 2024 - 09:51 CEST
Monitoring - Varsel:

STS har gennem flere år returneret HTTP status kode 200 på trods af, der en SOAP Fault i svaret. For at sikre, at STS følger standarden, der foreskriver, at alle SOAP Faults skal have status kode 500, vil rettelse blive idriftsat 12. juni 2024 kl. 12.00.

Ved evt. spørgsmål venligst benyt https://www.nspop.dk/display/resources/Supporthenvendelse

Mar 05, 2024 - 12:26 CET
Identified - I forbindelse med omlægning af datakildeleverandør for Sikrede, er der ændringer i datakildeleverandørs udfyldelse af felterne SSKBopelsLand og SSLSocSikretLand ift. tidligere. Det betyder, at felterne ikke nødvendigvis er opdateret med korrekt aktuel status for borgers bopælsland. Dette påvirker bl.a. hentning via DGCPR. NSP er i dialog med datakildeleverandør og afventer deres tilbagemelding for tidshorisont for fejludbedring.
Jan 26, 2024 - 13:26 CET
Update - Kildeleverandør har identificeret fejl og igangsat opdatering af database og lavet kodeændringer. Kildeleverandør har meddelt, at dette idriftsættes efter nytår.
Dec 18, 2023 - 15:35 CET
Update - Kildeleverandør har identificeret fejl og vil igangsætte opdatering af database og lave kodeændringer. Forventning pt. er at dette kan gennemføres i indeværende år.
Dec 13, 2023 - 13:39 CET
Investigating - SSKBopelsLAndKode Bopælslandekode for SSK person kan mangle opdatering/være forkert. Vi undersøger sammen med vores nye kildeleverandør årsagen.

Der arbejdes på at løse problemet.

Dec 12, 2023 - 08:31 CET

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.
For at afmelde SMS - skriv "STOP" i svar på en udmelding

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DROS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Graviditetsmappen (GM) Operational
Eksterne services Operational
MitID/NemId Operational
MitID Erhverv/NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
SOR ? Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Degraded Performance
Testmiljøer ? Degraded Performance
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Digitalisér oplyser følgende:

I lukkevinduet opdateres PreProdmiljøet/DevTest4 med release 9.

PreProdmiljøet vil ikke være tilgængeligt under lukkevinduet.

Læs om indholdet af release 9 på NemLog-in-portalen, hvor materialet holdes opdateret: nemlog-in.dk/releases.

Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre.

Følg status fra Digitaliser her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/lukkevindue-nemlog-in-preprod-den-2304-kl-1000-1400

Posted on Apr 05, 2024 - 14:07 CEST
Digitalisér oplyser følgende:

I lukkevinduet opdateres integrationstestmiljøet med release 9.

Integrationstestmiljøet vil ikke være tilgængeligt under lukkevinduet.

Læs om indholdet af release 9 på NemLog-in-portalen, hvor materialet holdes opdateret: nemlog-in.dk/releases.

Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre.

Følg status fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/lukkevindue-nemlog-ins-integrationstestmiljoe-den-2404-kl-0800-1400

Posted on Apr 05, 2024 - 14:11 CEST
Digitalisér oplyser følgende:

Hermed advisering om lukkevindue på produktionsmiljøet i ovennævnte tidsrum.

Lukkevinduet skyldes databaseopdatering for NemLog-in.

Alle NemLog-in services vil være utilgængelige i lukkevinduet. Der åbnes op torsdag den 25. april 2024 kl. 03:00.

Vi beklager de eventuelle gener, dette måtte medføre.

Følg status fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/lukkevindue-nemlog-in-prod-den-2504-kl-0001-0300

Posted on Apr 05, 2024 - 14:15 CEST
Digitalisér oplyser følgende:

Grundet gennemførsel af ny release (Release 9) vil der fra den 6. maj 2024 kl. 17:00 og frem til den 7. maj 2024 kl. 10:00 være et servicevindue for NemLog-in.

Læs om indholdet af release 9 på NemLog-in-portalen, hvor materialet holdes opdateret: nemlog-in.dk/releases.

Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Følg status fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/servicevindue-nemlog-in-den-0605-kl-1700-til-0705-kl-1000

Posted on Apr 05, 2024 - 14:22 CEST
Past Incidents
Apr 18, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Apr 18, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Apr 17, 18:00 CEST
Scheduled - Digitalisér oplyser følgende:

Hermed advisering om servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø den 17. april 2024 kl. 18:00 til den 18. april 2024 kl. 03:00.

Grundet intern vedligehold vil der være et servicevindue for NemLog-ins produktionsmiljø i ovennævnte tidsrum.

Løsningen vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/apr/servicevindue-nemlog-in-prod-den-1704-kl-1800-til-1804-kl-0300

Apr 4, 15:45 CEST
Apr 17, 2024
Apr 16, 2024

No incidents reported.

Apr 15, 2024
Resolved - Der opleves i øjeblikket lange svartider for FMK.

Vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi informerer igen senest om 2 timer.

Opdatering kl. 12:46: der arbejdes stadig på at undersøge og udbedre svartiderne. Vi informerer igen senest om 2 timer.

Opdatering kl. 13:33: svartiderne er nu tilbage på normalt niveau.

Apr 15, 13:53 CEST
Update - Der opleves i øjeblikket lange svartider for FMK.

Vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi informerer igen senest om 2 timer.

Opdatering kl. 12:46: der arbejdes stadig på at undersøge og udbedre svartiderne. Vi informerer igen senest om 2 timer.

Apr 15, 12:47 CEST
Investigating - Der opleves i øjeblikket lange svartider for FMK.

Vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi informerer igen senest om 2 timer.

Apr 15, 10:37 CEST
Apr 14, 2024

No incidents reported.

Apr 13, 2024

No incidents reported.

Apr 12, 2024

No incidents reported.

Apr 11, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Apr 11, 19:33 CEST
Update - Der arbejdes fortsat på en løsning.
Apr 11, 18:59 CEST
Investigating - Der opleves p.t. forhøjede svartider mod FMK, FMK-Online og DDV som i nogle tilfælde kan resultere i timeout. Der bliver arbejdet på en løsning
Apr 11, 16:55 CEST
Apr 10, 2024

Unresolved incident: Driftsproblemer på NemLog-in devtest4 og test-devtest4 - [NSP-43331].

Apr 9, 2024

No incidents reported.

Apr 8, 2024

No incidents reported.

Apr 7, 2024

No incidents reported.

Apr 6, 2024

No incidents reported.

Apr 5, 2024

No incidents reported.

Apr 4, 2024

No incidents reported.