Investigating - NemID servicen virker men en NemID POCES service oplever ustabilitet.
Problemet er ved at blive undersøgt.

Følgende NemID POCES service(s) oplever for øjeblikket ustabilitet.
SMS aktiveringskoder – modtagelse af aktiveringskoder via SMS kan i øjeblikket opleves ustabil.

SYSTEM
Produktion & Pre-Production

HVORNÅR HØRER DU MERE?
Sagen forventes løst ved en ændring 2021.05.12 @ 02:00 CEST.
Vi vil holde dig løbende opdateret.
Næste opdatering i morgen tidlig, medmindre situationen ændrer sig inden.

Med venlig hilsen

Nets Denmark A/S.
May 11, 13:43 CEST
Update - Vi har desværre konstateret, at der er fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ på NSP. Begge har været fejlbehæftede i en periode siden oktober 2020.

Data i den udgave af autorisationsregisteret, der udstilles og anvendes på NSP har – mod forventning - indeholdt ugyldige autorisationer i perioden. Fejlrettelsen er nu foretaget og stamdataservicen ’Autorisation’ indeholder de forventede data.

Data i ’Begrænset Ordination’ er endvidere ikke opdateret i perioden.

Fejlene skyldes en formatændring hos serviceleverandøren, der leverer data til NSP.
Vi er fortsat i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndtering af stamdataservicen ’Begrænset ordination’.
Vi vender tilbage så snart, vi har en tidshorisont for fejlrettelsen.
May 10, 07:57 CEST
Update - Vi har desværre konstateret, at der er fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ på NSP.
Begge har været fejlbehæftede i en periode siden oktober 2020.

Data i ’Begrænset Ordination’ er således ikke opdateret i perioden. Vi opdaterer status, når vi har en tidshorisont for løsning.
Data i den udgave af autorisationsregisteret, der udstilles og anvendes på NSP har – mod forventning - indeholdt ugyldige autorisationer i perioden. Fejlrettelsen er forsinket og forventes desværre først rettet i uge 19.

Fejl skyldes en formatændring hos serviceleverandøren, der leverer data til NSP.

Vi er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndtering.

Vi vender tilbage så snart, vi har en tidshorisont for dette.
May 7, 15:58 CEST
Update - Vi har desværre konstateret, at der er fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ på NSP.
Begge har været fejlbehæftede i en periode siden oktober 2020.

Data i ’Begrænset Ordination’ er således ikke opdateret i perioden. Vi opdaterer status, når vi har en tidshorisont for løsning.
Data i den udgave af autorisationsregisteret, der udstilles og anvendes på NSP har – mod forventning - indeholdt ugyldige autorisationer i perioden. Fejlen forventes rettet d. 8/5

Fejl skyldes en formatændring hos serviceleverandøren, der leverer data til NSP.

Vi er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndtering.

Vi vender tilbage så snart, vi har en tidshorisont for dette.
May 7, 12:35 CEST
Update - Vi har desværre konstateret, at der er fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ på NSP. Begge har været fejlbehæftede i en periode siden oktober 2020.
Data i ’Begrænset Ordination’ er således ikke opdateret i perioden.
Data i den udgave af autorisationsregisteret, der udstilles og anvendes på NSP har – mod forventning - indeholdt ugyldige autorisationer i perioden.
Fejlen skyldes en formatændring hos serviceleverandøren, der leverer data til NSP.
Vi kender endnu ikke tidspunktet for, hvornår fejlen er rettet, men er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om dette.

Vi vender tilbage så snart, vi har en tidshorisont for dette.
May 6, 20:30 CEST
Investigating - Vi har desværre konstateret, at der er fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ på NSP. Begge har været fejlbehæftede i en periode siden oktober 2020.
Data i ’Begrænset Ordination’ er således ikke opdateret i perioden.
Data i den udgave af autorisationsregisteret, der udstilles og anvendes på NSP har – mod forventning - indeholdt ugyldige autorisationer i perioden.
Fejlen skyldes en formatændring hos serviceleverandøren, der leverer data til NSP.
Vi kender endnu ikke tidspunktet for, hvornår fejlen er rettet, men er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om dette.
Vi vender tilbage så snart, vi har en tidshorisont for dette.
May 6, 20:21 CEST

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

NSP Forretningsservices Degraded Performance
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
CAVE service ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
MinSpærring ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
FSK Registry Adapter ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
LAR service ? Operational
MinLog ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Degraded Performance
AO XDS Adaptere ? Operational
Aftaler (AO) Operational
FMK Forretningsservices Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Sundhedsdatanettet (SDN) ? Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Aftalesystemet Operational
Loginservices Degraded Performance
NemId Degraded Performance
NemLogin Operational
NSP Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
Bemyndigelse Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
eCpr2 ? Operational
LPR3 ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder ? Operational
SORRelation ? Operational
Prøvebestillingsindlæser ? Operational
Henvisningshotel ? Operational
NSP Sundhedsdataregistre Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
OpenXDS ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
XDS ? Operational
NSPOP ? Operational
NSP Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
CPR har ændret på den interne håndteringen af GCTP-kald. Ændringerne bør ikke få indflydelse på anvendelsen af GCTP fra eksterne anvendere, men hvis der mod forventning skulle opleves problemer, opfordres kunder til at kontakte CPR via CPRs servicedesk.
Posted on Apr 21, 11:17 CEST
Past Incidents
May 16, 2021

No incidents reported today.

May 15, 2021

No incidents reported.

May 14, 2021

No incidents reported.

May 13, 2021

No incidents reported.

May 12, 2021

No incidents reported.

May 11, 2021

Unresolved incident: En NemID POCES services oplever problemer - [NSP-25713].

May 10, 2021

Unresolved incident: Fejl på stamdataservicen ’Autorisation’ og ’Begrænset ordination’ - [NSP-25629].

May 9, 2021

No incidents reported.

May 8, 2021

No incidents reported.

May 7, 2021
May 6, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 6, 11:30 CEST
Update - I perioden er NSP Webforms til fejl-, support-melding og brugeroprettelse på https://www.nspop.dk/category/sup ikke tilgængelige.

Ved kritiske problemer beder vi dem kontakte SDS´s Nationale Servicedesk på +45 72228601 eller på info@nspop.dk
May 6, 08:15 CEST
Scheduled - I perioden er NSP Webforms til fejl-, support-melding og brugeroprettelse på https://www.nspop.dk/category/sup ikke tilgængelige.

Ved kritiske problemer beder vi dem kontakte SDS´s Nationale Servicedesk på +45 72228601
May 3, 07:56 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 6, 06:31 CEST
Update - NSP foretager omlægning af firewall d 5/5 kl 22:15 - 02:15.
Adgangen til NSP services vil derfor blive berørt, med ustabilitet/manglende adgang i perioden til følge. Vi beklager på forhånd dels det korte varsel, som er foranlediget af en presset tidsplan for indførelse af Coronapas og dels de gener det måtte medføre.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at man vil kunne abonnere på info om driftsforhold på NSP her: https://nsp.statuspage.io/

På forhånd tak for jeres foreståelse.
May 5, 18:55 CEST
Update - NSP foretager omlægning af firewall d 5/5 kl 22:15 - 01:15.
Adgangen til NSP services vil derfor blive berørt, med ustabilitet/manglende adgang i perioden til følge. Vi beklager på forhånd dels det korte varsel, som er foranlediget af en presset tidsplan for indførelse af Coronapas og dels de gener det måtte medføre.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at man vil kunne abonnere på info om driftsforhold på NSP her: https://nsp.statuspage.io/

På forhånd tak for jeres foreståelse.
May 5, 18:14 CEST
Update - NSP foretager omlægning af firewall d 5/5 kl 21:00 - 01:00.
Adgangen til alle NSP services(test og produktion) vil derfor blive berørt, med ustabilitet/manglende adgang i perioden til følge. Vi beklager på forhånd dels det korte varsel, som er foranlediget af en presset tidsplan for indførelse af Coronapas og dels de gener det måtte medføre.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at man vil kunne abonnere på info om driftsforhold på NSP her: https://status.nspop.dk

På forhånd tak for jeres foreståelse.
May 5, 12:38 CEST
Scheduled - NSP foretager omlægning af firewall d 5/5 kl 21:00 - 01:00.
Adgangen til NSP services vil derfor blive berørt, med ustabilitet/manglende adgang i perioden til følge. Vi beklager på forhånd dels det korte varsel, som er foranlediget af en presset tidsplan for indførelse af Coronapas og dels de gener det måtte medføre.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at man vil kunne abonnere på info om driftsforhold på NSP her: https://nsp.statuspage.io/

På forhånd tak for jeres foreståelse.
May 5, 10:44 CEST
May 5, 2021

No incidents reported.

May 4, 2021

No incidents reported.

May 3, 2021

No incidents reported.

May 2, 2021

No incidents reported.