All Systems Operational

About This Site

Denne side dækker driftinformation for en række af Sundhedsdatastyrelsens produkter.

Forretningsservices Operational
Bemyndigelsesservice (BEM) ? Operational
Bivirkningsindberetning (BivWS) ? Operational
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ? Operational
Dokumentdelingsservice (DDS) ? Operational
Dokumentdelingsservices (DDS-AK) ? Operational
Dokument Registreringservice (DRS) ? Operational
Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI) ? Operational
Fælles Stamkort-Service (FSK) ? Operational
Fødselsindberetningsservice (FIBS) ? Operational
Laboratoriesvarservice (SXA) ? Operational
National Adviseringsservice (NAS) ? Operational
SOR Opdater Service (SORUS) ? Operational
SOR Opslag Service (SORLS) ? Operational
Stamdatamodul (SDM) ? Operational
Aftaler (AO) Operational
Autorisation enkeltopslag (SAES) Operational
Behandlingstestamenteregister (BTR) ? Operational
CPR enkeltopslag (SCES) Operational
Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR) Operational
Fælles Medicinkort API (FMK) ? Operational
Fælles Medicinkort Online (FMK Online) ? Operational
Organdonorregister-service (ODR) ? Operational
Stamkortregister-service (SKR) ? Operational
Yder enkeltopslag (SYES) ? Operational
Coronapas (CBS) ? Operational
Graviditetsmappen (GM) Operational
Eksterne services Operational
NemId Operational
NemLogin Operational
Aftalesystemet Operational
Sundhedsdatanettet Core Operational
Stamdataregistre Operational
Apotekere (version 2) ? Operational
Autorisation ? Operational
Begrænset ordinationsret Operational
CPR Udvidet Operational
Vaccinestamdata Operational
Doseringsforslag og -enheder ? Operational
Magistrelle Lægemidler ? Operational
Sikrede ? Operational
SKS ? Operational
SOR2 ? Operational
Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater) ? Operational
Taksten (medicinpriser) ? Operational
Tilskudsblanket ? Operational
Ydelser ? Operational
Yder Operational
NSP Støtteservices Operational
Certificate Revocation Authority (CRA) ? Operational
OpenXDS ? Operational
SOR Enkeltopslagsservice (SORES) ? Operational
XDS ? Operational
Testservices Operational
Testmiljøer ? Operational
Dynamisk Testdata Generator (DTG) ? Operational
NAS Test Publisher (NTP) ? Operational
NSP Test Service (NTS) ? Operational
Sikkerheds- og infrastrukturservices Operational
Behandlingsrelationsservice (BRS) ? Operational
MinLog ? Operational
MinSpærring ? Operational
NSP Gateway (NGW) ? Operational
NSPOP ? Operational
Sikkerhedsservice (STS) ? Operational
SOSI-GW ? Operational
Viderestillingsservice (DCC) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Privat løsningen (POCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder FMK Online kan blive berørt.KONSEKVENSER

Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 05/08/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Posted on Aug 2, 14:05 CEST
Lukkevindue i NemLog-in produktion Aug 17, 22:00 - Aug 18, 06:00 CEST
Der er et lukkevindue i NemLog-in PRODUKTION tirsdag d. 17.08.2021 kl. 22.00 til onsdag d. 18.08.2021 kl. 06:00

Login og alle øvrige NemLog-in services vil være utilgængelige ifm. lukkevinduet.

Følg status på Digitaliser.dk:
https://www.digitaliser.dk/news/6286819?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

Posted on Jul 27, 11:54 CEST
I forbindelse med idriftsættelse af den nye offentlige MitID broker vil der være et kort lukkevindue af NemLog-in Brugeradministration og Digital Fuldmagt i produktionsmiljøet fra mandag den 23. august kl. 22.00 til kl. 23.00. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Lukkevinduet berører kun log-in hos de tjenesteudbydere, som anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt. Ved forsøg på log-in vil medarbejdere og borgere opleve, at log-in fejler for brugere, herunder systembrugere, med rettigheder/fuldmagter i IT-systemer, der gør brug af rettigheder eller fuldmagter.

For tjenesteudbydere, som ikke anvender rettigheder fra NemLog-in Brugeradministration eller Digital Fuldmagt, vil NemLog-in fungere som normalt, og borgere og medarbejder vil kunne logge ind som normalt.

Support

Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelsen ændrer sig undervejs.

Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk.

Status kan følges på:
https://www.digitaliser.dk/news/6307778?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

Posted on Aug 20, 13:22 CEST
Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue d. 23/09/2021 fra kl. 00:00 til kl. 06:00 på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).SYSTEM

Alle systemer, der anvender NemID - herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.KONSEKVENSER

Det vil ikke være forbundet med nedetid.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID - heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)

Posted on Sep 22, 08:57 CEST
Past Incidents
Jul 1, 2022

No incidents reported today.

Jun 30, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 30, 11:03 CEST
Investigating - KIDS Database modtager ikke nye data fra Statens Serum Institiut med Covid-19 prøvesvar. Dette påvirker Coronapas, der ikke bliver opdateret med nyeste prøvesvar.

Der arbejdes på at løse problemet.

Jun 30, 08:34 CEST
Jun 29, 2022

No incidents reported.

Jun 28, 2022

No incidents reported.

Jun 27, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 27, 09:12 CEST
Update - Alle NemID services er igen operationelle bortset fra OCSP servicen OCSP servicen forventes at være oppe og køre igen i løbet af 27/6.
Læs evt. mere på Nets nyheder: https://www.nets.eu/dk-da/nyheder/Pages/Drift-af-NemID-normaliseret.aspx

Jun 27, 09:12 CEST
Update - Som konsekvens af Nets problemer modtager NSP ikke længere opdatering af spærrelister. Derfor vil en række services være berørt. NSP har dog foretaget en nødhåndtering af STS’en, som p.t. kører i nødberedskab.
Der er ligeledes problemer med at logge på NSP services for bruger med et CA3 certifikat.

Som mulig mitigerende foranstaltning anbefales det, at man tjekker om organisationens LRA administrator kan logge ind i medarbejdersignatur.dk. I givet fald kan en løsning være at forny eller genudstede sit VOCES eller FOCES og implementere i de berørte systemer. Ligeledes kan LRA administrator forny eller genudstede MOCES certifikater til berørte medarbejdere via medarbejdersignatur.dk

Jun 25, 09:26 CEST
Update - Som konsekvens af Nets problemer modtager NSP ikke længere opdatering af spærrelister. Derfor vil en række services være berørt. NSP har dog foretaget en nødhåndtering af STS’en, som p.t. kører i nødberedskab.
Der er ligeledes problemer med at logge på NSP services for bruger med et CA3 certifikat.

Jun 24, 15:36 CEST
Monitoring - Som konsekvens af Nets problemer modtager NSP ikke længere opdatering af spærrelister. Derfor vil en række services være berørt. NSP har dog foretaget en nødhåndtering af STS’en, som p.t. kører i nødberedskab og er stort set fuld funktionsdygtig
Jun 23, 12:42 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 27, 09:06 CEST
Update - Alle NemID services er igen operationelle bortset fra OCSP servicen OCSP servicen forventes at være oppe og køre igen i løbet af 27/6.
Læs evt. mere på Nets nyheder: https://www.nets.eu/dk-da/nyheder/Pages/Drift-af-NemID-normaliseret.aspx

Jun 27, 09:06 CEST
Update - UPDATE
P.t. undersøger vi om alt virker som det skal efter flere dage med ustabilitet forårsaget af Nets.

INFORMATION
To NemID POCES services er ustabile

KONSEKVENSER
NemID virker nu for de fleste bruger. MitID er nu et brugbart alternativ.
Der er stadig ustabilitet på PID og RID services.

OPDATERING
Der arbejdes stadig på at løse lagringsproblemet og få systemt fuldt funktionelt.
Desværre tager løsningen længer tid en forventet.

Jun 27, 08:10 CEST
Update - INFORMATION
To NemID POCES services er ustabile

KONSEKVENSER
Alle systemer, der anvender NemID – FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.
NemID virker nu for de fleste bruger. MitID er nu et brugbart alternativ.
Der er stadig ustabilitet på PID og RID services.

OPDATERING
Der arbejdes stadig på at løse lagringsproblemet og få systemt fuldt funktionelt.
Desværre tager løsningen længer tid en forventet.

Jun 23, 10:33 CEST
Update - INFORMATION
To NemID POCES services er ustabile

KONSEKVENSER
NemID virker nu for de fleste bruger. MitID er nu et brugbart alternativ.
Der er stadig ustabilitet på PID og RID services.

OPDATERING
Der arbejdes stadig på at løse lagringsproblemet og få systemt fuldt funktionelt.
Desværre tager løsningen længer tid en forventet.

Jun 23, 08:30 CEST
Update - Hermed varsling fra Nets ustabilitet på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Der arbejdes på at løse problemet på NemID Privat løsningen (POCES).

OPDATERING
Der arbejdes stadig på sagen med højeste prioritet.
3 parts leverandør er kommet onsite.

Jun 22, 11:50 CEST
Investigating - Hermed varsling fra Nets ustabilitet på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Der arbejdes på at løse problemet på NemID Privat løsningen (POCES).

Jun 22, 01:58 CEST
Jun 26, 2022

No incidents reported.

Jun 25, 2022
Jun 24, 2022
Jun 23, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 23, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 23, 00:00 CEST
Scheduled - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue på NemID Privat løsningen (POCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Forventet periode hvor NemID Privat løsningen (POCES) er ustabil: d. 23/06/2022 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – FMK Online.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Jun 21, 14:00 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 23, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 23, 00:01 CEST
Scheduled - Hermed varsling fra Nets om teknisk servicevindue på NemID Erhvervsløsningen (MOCES).

SYSTEM
Alle systemer, der anvender NemID – herunder NSP og FMK Online med tilhørende services kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Forventet periode hvor NemID Erhvervsløsningen (MOCES) er ustabil: d. 23/06/2022 fra kl. 00:00 til kl. 06:00.

Hvis man er logget ind inden servicevinduet, vil man typisk ikke blive berørt. Indlogning inden for gældende servicevindue vil typisk ikke være muligt.

Servicevinduet kan give problemer med at logge på services, der tilgås med NemID – heriblandt NSP med tilhørende services (FMK, NAS (National Adviseringsservice), MinLog, Dokumentdeling, Aftaler m.m.)

Jun 21, 14:05 CEST
Jun 22, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 22, 23:42 CEST
Investigating - Digitaliser oplyser følgende: Der kan opleves fejl og ustabilitet i forbindelse med login via NemLog-in.

Der arbejdes på at løse problemet.

Se yderligere oplysninger her:
https://www.digitaliser.dk/news/7031157?utm_source=StraksAdvis&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Adviseringer

SYSTEM
FMK Online kan blive berørt.

KONSEKVENSER
Der kan opleves problemer med at logge på services, der tilgås med NemLog-in – FMK Online.

Jun 22, 16:33 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 22, 16:07 CEST
Update - Der er i øjeblikket problemer med STS'en. Dette betyder, at der ikke kan udstedes / fornyes id-kort. Brugere med et gyldigt id-kort kan fortsat anvende FMK mm.

Det påvirker bl.a. Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Problemet vedrørende STS'en er løst ca. 9:35.

Der er fortsat problemer med login på fmk-online. Problemet skyldes driftsproblemer ved NemId.

Følg status på Nets driftsstatus side:
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx

Jun 22, 10:36 CEST
Update - Der er i øjeblikket problemer med STS'en. Dette betyder, at der ikke kan udstedes / fornyes id-kort. Brugere med et gyldigt id-kort kan fortsat anvende FMK mm.

Det påvirker bl.a. Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Problemet skyldes driftsproblemer ved NemId.

Der henvendes at følge status på Nets driftsstatus side:
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx

Jun 22, 10:25 CEST
Update - Der er i øjeblikket problemer med STS'en. Dette betyder, at der ikke kan udstedes / fornyes id-kort. Brugere med et gyldigt id-kort kan fortsat anvende FMK mm.

Det påvirker bl.a. Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Jun 22, 08:21 CEST
Investigating - Der er i øjeblikket problemer med STS'en. Dette betyder, at der ikke kan udstedes / fornyes id-kort. Brugere med et gyldigt id-kort kan fortsat anvende FMK mm.
Jun 22, 07:17 CEST
Jun 21, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 21, 22:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 21, 19:00 CEST
Scheduled - Lægemiddelstyrelsen meddeler at deres sagsbehandlingssystem - Medisys har et servicevindue tirsdag d. 21. juni 2022 fra kl.19.00 til 22.00.

Under servicevinduet vil TAS ikke være tilgængelig fra FMK.

Jun 17, 14:52 CEST
Jun 20, 2022

No incidents reported.

Jun 19, 2022

No incidents reported.

Jun 18, 2022

No incidents reported.

Jun 17, 2022

No incidents reported.