Akut lukkevindue den 9. februar 2024 kl. 00:01 til kl. 03:00 på produktionsmiljøet - [NSP-41838]
Scheduled Maintenance Report for NSPOP Status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 09, 2024 - 03:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 09, 2024 - 00:01 CET
Scheduled
Digitaliser oplyser følgende:

Hermed advisering om et lukkevindue på produktion.

Det er et akut vindue som er begrundet i en verserende fejl i Prod på CSS komponenten.

Alle NemLog-in services vil være utilgængelige i lukkevinduet. Der åbnes op igen fredag den 9. februar 2024 kl. 03:00.

Årsagen er en følgefejl af en databaseopdatering.

Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre.

Se yderligere oplysninger her:

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

Følg status fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/feb/servicevindue-nemlog-in-prod-9224-kl0001
Posted Feb 08, 2024 - 16:32 CET
This scheduled maintenance affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS)).