Driftsproblemer på NemLog-in Produktion - [NSP-41833]
Incident Report for NSPOP Status
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Feb 08, 2024 - 11:32 CET
Investigating
Digitalisér oplyser følgende:

Der kan i øjeblikket opleves fejl ved forsøg på log-in på NemLog-in Administrationen.
Dette berører tekniske administratorer etc., som forsøger at tilgå https://administration.nemlog-in.dk.

Der bliver arbejdet på at løse problemet.

Vi beklager de gener dette medfører.

Se yderligere oplysninger her:

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

Følg status fra Digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/feb/driftsforstyrrelser-nemlog-in
Posted Feb 08, 2024 - 11:29 CET
This incident affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS)).