Driftsproblemer på NemLog-in Produktion - [NSP-41865]
Incident Report for NSPOP Status
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Feb 12, 2024 - 15:32 CET
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Feb 12, 2024 - 14:44 CET
Investigating
Digitaliser oplyser følgende:
Der opleves ustabilitet på log-in komponenten i NemLog-in, som kan indebære, at brugere er forhindret i at anvende løsningen.

Hvem er berørt?
Alle der forsøger at logge ind via NemLog-in

Der arbejdes på at løse problemet.

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

Følg status på:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/feb/driftsforstyrrelser-nemlog-in-2
Posted Feb 12, 2024 - 14:37 CET
This incident affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS), Graviditetsmappen (GM)).