Driftsproblemer på NemLog-in Produktion - [NSP-36832]
Incident Report for NSPOP Status
Resolved
This incident has been resolved.
Posted May 17, 2023 - 11:28 CEST
Investigating
Digitaliser oplyser følgende: Login med MitID via NemLog-in er i øjeblikket utilgængeligt.

Vores leverandør arbejder på at løse problemet.

Se yderligere oplysninger her:

SYSTEM
Erhvervsbrugere og borgere der forsøger at logge på med MitID eller NemID nøglekort/app via NemLog-in.
NemID medarbejdersignatur er fortsat tilgængelig.

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

Følg status hos digitalisér her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2023/maj/driftsforstyrrelser-paa-nemlog-in-17-05-20-1006
Posted May 17, 2023 - 10:34 CEST
This incident affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS)).