Ændringer i App-integrationer til NemLog-in - [NSP-35962]
Scheduled Maintenance Report for NSPOP Status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 06, 2023 - 17:10 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 16, 2023 - 00:00 CEST
Scheduled
Digitaliseringsstyrelsen vil gerne gøre opmærksom på to forhold, som er relevante, hvis I anvender NemLog-in og MitID fra mobil apps.

Ændringerne er foranlediget af nye sikkerhedstiltag i MitID og vil formentlig betyde, at I skal opdatere jeres integration til NemLog-in, hvis jeres Apps fortsat skal fungere.

1. For det første er det vigtigt, at browsere, som startes fra Apps, ikke startes som ’web views’. Dette har ikke været tilladt på noget tidspunkt (jævnfør NemLog-in’s vilkår https://cms.nemlog-in.dk/media/aeaojb5l/tekniske-krav-til-tjenesters-anvendelse-af-nemlog-in_da-v-2-0.pdf), men fremover vil det ikke virke. Man skal således i stedet bruge SFSafariViewController på iOS og Custom Tabs på Android.

2. For det andet skal I som tjenesteudbyder med Apps i fremtiden medsende en returUrl til NemLog-in som en del af SAML autentifikationsanmodningen (AuthnRequest), som kan bruges til at foretage App Switch fra MitID App’en tilbage jeres App, når autentifikationen er gennemført. Parameteren er endnu ikke understøttet i NemLog-in’s OIOSAML 3 IdP, så dette er blot til tidlig orientering, så I kan forberede opdateringen. Denne ændring er særligt vigtig for brugere på Android platformen, idet iOS i højere grad hjælper brugeren med at navigere tilbage.

Ændringerne i MitID planlægges udrullet med MitID’s release 11 den 6. juni 2023, og I bør derfor sigte på at gennemføre ændringer senest der.

Vi vil hurtigst muligt orientere jer om, hvornår I kan teste anvendelse af returUrl i NemLog-in’s pre-produktionsmiljø.

Følg status på følgende link:
https://www.digitaliser.dk/news/7798343
Posted Mar 27, 2023 - 13:21 CEST
This scheduled maintenance affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), NSP Støtteservices (Certificate Revocation Authority (CRA), OpenXDS, XDS), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS), Graviditetsmappen (GM)).