Fejl i Sikrede datasamling - [NSP-41204]
Incident Report for NSPOP Status
Identified
I forbindelse med omlægning af datakildeleverandør for Sikrede, er der ændringer i datakildeleverandørs udfyldelse af felterne SSKBopelsLand og SSLSocSikretLand ift. tidligere. Det betyder, at felterne ikke nødvendigvis er opdateret med korrekt aktuel status for borgers bopælsland. Dette påvirker bl.a. hentning via DGCPR. NSP er i dialog med datakildeleverandør og afventer deres tilbagemelding for tidshorisont for fejludbedring.
Posted Jan 26, 2024 - 13:26 CET
Update
Kildeleverandør har identificeret fejl og igangsat opdatering af database og lavet kodeændringer. Kildeleverandør har meddelt, at dette idriftsættes efter nytår.
Posted Dec 18, 2023 - 15:35 CET
Update
Kildeleverandør har identificeret fejl og vil igangsætte opdatering af database og lave kodeændringer. Forventning pt. er at dette kan gennemføres i indeværende år.
Posted Dec 13, 2023 - 13:39 CET
Investigating
SSKBopelsLAndKode Bopælslandekode for SSK person kan mangle opdatering/være forkert. Vi undersøger sammen med vores nye kildeleverandør årsagen.

Der arbejdes på at løse problemet.
Posted Dec 12, 2023 - 08:31 CET
This incident affects: Stamdataregistre (Sikrede) and Forretningsservices (Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR)).