Servicevindue for NemLog-in fra den 20. februar 2024 kl. 17:00 til den 21. februar kl. 10:00 - [NSP-41695]
Scheduled Maintenance Report for NSPOP Status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 21, 2024 - 10:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 20, 2024 - 17:00 CET
Scheduled
Digitalisér oplyser følgende:

Grundet gennemførelse af ny release (Release 8) vil der fra den 20. februar kl. 17:00 og frem til den 21. februar kl. 10:00 være et servicevindue på NemLog-in.

NemLog-in vil fortsat være tilgængelig under servicevinduet.

Læs om indholdet i release 8 på NemLog-in-portalen, hvor materialet holdes opdateret. Se indholdet på følgende link: https://www.nemlog-in.dk/releases/

Følg status på Digitalisér:

https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2024/jan/servicevindue-nemlog-in-den-20-og-21-februar-2024
Posted Jan 30, 2024 - 07:46 CET
This scheduled maintenance affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core) and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS), Graviditetsmappen (GM)).