Driftsproblemer på NemLog-in Produktion - [NSP-36890]
Incident Report for NSPOP Status
Resolved
This incident has been resolved.
Posted May 22, 2023 - 12:42 CEST
Investigating
Digitaliser oplyser følgende:

Hvad er problemet

Login med MitID via NemLog-in er i øjeblikket utilgængeligt.
Der kan opleves fejl og ustabilitet i forbindelse med login via NemLog-in.
STS og andre webservice kald er også påvirket.


Hvem er berørt

Alle der forsøger at logge ind via NemLog-in.


Hvad gøres for at løse problemet?

Vores leverandør arbejder på at løse problemet.


Næste status:

kl 12

Se yderligere oplysninger her:
https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2023/maj/driftsforstyrrelser-log-in-22-05-2023-1055

SYSTEM
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3

KONSEKVENSER
Driftsforstyrrelsen kan påvirke anvendere der benytte MitID /MitID Erhverv/NemLog-in3
Posted May 22, 2023 - 11:25 CEST
This incident affected: Eksterne services (MitID/NemId, MitID Erhverv/NemLogin, Aftalesystemet, Sundhedsdatanettet Core), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DROS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES), Coronapas (CBS)).