Http og TLS 1.0 og TLS 1.1 understøttelse ophører pr. 31.12.2021
Scheduled for Jun 28, 2021, 14:00 CEST  -  Jan 31, 2022, 13:00 CET
Scheduled
Http og TLS 1.0 og TLS 1.1 understøttelse ophører pr. 31.12.2021

SDS er forpligtet til at følge Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder (se evt. https://sikkerdigital.dk/myndighed/tekniske-tiltag/tekniske-minimumskrav/). SDS vil derfor håndhæve anvendelsen af https og TLS 1.2 fra 1. januar 2022. Konsekvensen af dette er at understøttelsen af http (port 8080) samt TLS 1.0 og TLS 1.1 ophører på ovennævnte dato.
Posted Jun 28, 2021 - 13:54 CEST
This scheduled maintenance affects: Sikkerheds- og infrastrukturservices (Behandlingsrelationsservice (BRS), MinLog, MinSpærring, NSP Gateway (NGW), NSPOP, Sikkerhedsservice (STS), SOSI-GW, Viderestillingsservice (DCC)), Testservices (Testmiljøer, Dynamisk Testdata Generator (DTG), NAS Test Publisher (NTP), NSP Test Service (NTS)), NSP Støtteservices (Certificate Revocation Authority (CRA), OpenXDS, SOR Enkeltopslagsservice (SORES), XDS), Stamdataregistre (Apotekere (version 2), Autorisation, Begrænset ordinationsret, CPR Udvidet, Vaccinestamdata, Doseringsforslag og -enheder, Magistrelle Lægemidler, Sikrede, SKS, SOR 2, Stærke vitaminer (Naturmedicin og vitamin- og mineralpræparater), Taksten (medicinpriser), Tilskudsblanket, Ydelser, Yder), and Forretningsservices (Bemyndigelsesservice (BEM), Bivirkningsindberetning (BivWS), Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Dokumentdelingsservice (DDS), Dokumentdelingsservices (DDS-AK), Dokument Registreringservice (DRS), Dødsårsagsregister - Indberetningsservice (SEI), Fælles Stamkort-Service (FSK), Fødselsindberetningsservice (FIBS), Laboratoriesvarservice (SXA), National Adviseringsservice (NAS), SOR Opdater Service (SORUS), SOR Opslag Service (SORLS), Stamdatamodul (SDM), Aftaler (AO), Autorisation enkeltopslag (SAES), Behandlingstestamenteregister (BTR), CPR enkeltopslag (SCES), Det Gode CPR opslag (SCES - DGCPR), Fælles Medicinkort API (FMK), Fælles Medicinkort Online (FMK Online), Organdonorregister-service (ODR), Stamkortregister-service (SKR), Yder enkeltopslag (SYES)).